ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

 ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Υπουργείου Παιδείας) ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ: