Τα βιβλία στο HARVARD- 4 ΒΙΒΛΙΑ ΠΗΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Widener Library, Harvard University

Δείτε τα βιβλία ΕΔΩ: Dumbarton Oaks Library, and Widener library

  • Τα Μαθηματικά στο Βυζάντιο, Λογιστική, εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα 2006. (Dumbarton Oaks, Harvard)
  • Β’ Έκδοση: Ιστορία Μαθηματικών, Τα Μαθηματικά στο Βυζάντιο, Λογιστική, εκδ. Παύλος, Αθήνα 2007. (Dumbarton Oaks, Harvard)
  • Τα Προβλήματα της Γεωμετρίας στο Βυζάντιο, Γεωδαισία, εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα 2006. (Dumbarton Oaks, Harvard)
  • Β’ Έκδοση: Ιστορία Μαθηματικών, Τα Προβλήματα της Γεωμετρίας στο Βυζάντιο, Γεωδαισία, εκδ. Παύλος, Αθήνα 2007. (Dumbarton Oaks, Harvard)

Αναφορά στη Β΄ Έκδοση και περιγραφή των δύο βιβλίων : Bereitgestellt von/ De Gruyter/TCS, Angemeldet/46.30.84116, Heruntergeladen am/22.05.14.11.07, pp.1052,1053, του 2014 από τον Ιστορικό και μέλος της Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών του Ε.Ι.Ε. κ. Ι. Τελέλη.

Καθηγητές-Μέλη της Επταμελούς Επιτροπής: κκ. Μαρία Παπαθανασίου (Επιβλέπουσα), Σταύρος Παπασταυρίδης, Ιωάννης Αραχωβίτης, Παναγιώτης Τσαγκάρης (από το Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ), Κωνσταντίνος Μανάφης, Φώτιος Δημητρακόπουλος, Ταξιάρχης Κόλιας (Βυζαντινολόγοι της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ)

Το βιβλίο έχει χαρακτηρισθεί από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες διεθνώς ως "Πηγή" (Μαθηματικά-Ιστορία-Μελέτη και Διδασκαλία- Βυζαντινά Μαθηματικά).(Dumbarton Oaks, Harvard)

Μέλη του Δ.Σ. του ΚΒΕ: κκ. Γεώργιος Βελένης (Πρόεδρος), Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα, Βασίλειος Κατσαρός, Γεώργιος Νάκος, Βασίλειος Φανουργάκης (Μέλη)

Το βιβλίο έχει χαρακτηρισθεί από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες διεθνώς ως "Πηγή" (Μαθηματικά-Ιστορία-Μελέτη και Διδασκαλία- Βυζαντινά Μαθηματικά).

Επαινετικά σχόλια :

 Ι) Σε επιστολή της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου της Σορβόννης Dr. Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ.

 ΙΙ) Σε επιστολή του Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Βιέννης Dr. Wolfram Hoerandner.

ΙΙΙ) Σε επιστολή της Ακαδημαϊκού και Καθηγητρίας του Πανεπιστημίου του Harvard †Dr. Αγγελικής Λαΐου, κ. ά.

Αναφορά στο βιβλίο και περιγραφή του έχει γίνει στα περιοδικά

Ι) Byzantinische Zeitschrift, band 101 heft 1 (2008), ed. Walter de Gruyter, Berlin, New York, σελ. 502, από τον Ομότιμο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπυρίδωνα Τρωιάνο.

ΙΙ) Byzantinische Zeitschrift, band 101/2 (2008) : III. Abteilung, ed. Walter de Gruyter, Berlin, New York, σελ. 1066, απότηνΚαθηγήτριαΒυζαντινήςΦιλολογίαςτουΑ.Π.Θ. κ. ΣοφίαΚοτζάμπαση.

ΙΙΙ) Byzantinische Zeitschrift. Volume 101, Issue 2, Pages 857–1105, ISSN (Online) 1864-449X, ISSN (Print) 0007-7704, DOI: 10.1515/BYZS.2008.026, /March/2009 από R. Tocci. Published Online: 28/04/2009.)

Αναφορά στο βιβλίο έχει γίνει στο άρθρο του Γιάννη Στόγια με τίτλο: ''Προβλήματα αριθμητικά και ζητήματα κοπής νομισμάτων στην υστεροβυζαντινή περίοδο'' (Υποσημειώσεις υπ' αριθμ. 28, 29, 30, 31, 32, 78), το οποίο δημοσιεύθηκε στα ηλεκτρονικά πρακτικά του Πανελλήνιου Συνέδριου ''Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας'' (Αθήνα 11-13/3/11) στην ιστοσελίδα: www.emdiet.gr

Αναφορά στο βιβλίο έχει γίνει στην υποσημείωση 25 του άρθρου του J. Diethart με τίτλο: Johannes Diethart und Werner Voigt Notae legentis zu Papyri und außerägyptischen griechischen Texten aus byzantinischer Zeit*, κ.ά.

Το βιβλίο χαρακτηρίστηκε από τις διεθνείς Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες (Widener Harvard) ''Πηγή'' για τη μελέτη και διδασκαλία των Μαθηματικών, και ευρίσκεται ψηφιοποιημένο στη Βιβλιοθήκη "Ανέμη" του Πανεπιστημίου της Κρήτης, καθώς και του ΑΠΘ.

Το βιβλίο, το οποίο προλογίζει o Ομότιμoς Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ι. Αραχωβίτης, ευρίσκεται ψηφιοποιημένο στις Βιβλιοθήκες του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το δίτομο έργο χαρακτηρίστηκε ''Πηγή'' Μαθηματικών από το HARVARD.

Αναφορά στο Ενημερωτικό δελτίο της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών (2015, σελ. 6)